Tăng hạng review tripadvisor

Đơn vị Super Store nhận viết các review tripadvisor các ngôn ngữ phổ biến tiếng anh, tiếng việt… trên trang cộng đồng du lịch tripadvisor nhằm tăng cường mức độ uy tín của trang địa điểm của khách hàng trên internet.

  • Cam kết các tài khoản được tạo bằng tên tự nhiên.
  • Mỗi review được publish mỗi máy khác nhau.
  • Mỗi tài khoản đã có được 1 review trên những địa điểm du lịch khác.

Đăng ký 10 review/tháng trở lên.

Liên hệ ngay để được báo giá tốt nhất.